Rodzajów lamp jest bardzo wiele. Ich charakter, specyfika działania oraz ogólne zastosowanie bywają skrajnie odmienne, na co warto zwracać uwagę. Istotną rolę odgrywa w tym kontekście oświetlenie ewakuacyjne, którego podstawowym zadaniem jest wskazywanie osobom przebywającym w obiekcie drogi do bezpiecznego wyjścia na zewnątrz. Tego typu rozwiązania sprawdzają się rzecz jasna w bardzo określonych sytuacjach. Kiedy dojdzie do pożaru, wycieku niebezpiecznej substancji lub gdy pojawi się jakiekolwiek inne zagrożenie. Warto również wspomnieć o tym, że niektóre modele oświetlenia spełniającego takie kryteria mają również znaczenie typowo informacyjne. To chociażby elementy świetlne z oznaczeniem graficznym schodów ewakuacyjnych – charakterystyczne i spotykane w bardzo różnych miejscach. To w jaki sposób tego typu lampa powinna wyglądać i jak powinna działać jest w zasadniczym stopniu regulowane przez szeroko rozumiane normy przeciwpożarowe. Regulacje PPOŻ są szalenie ważne i w gruncie rzeczy obejmują wszystkie obiekty, w których przebywają ludzie. Jednak odpowiednie oświetlenie musi znajdować się tylko w konkretnych lokalizacjach, takich jak obiekty handlowo-usługowe, urzędy, hotele czy infrastruktura sportowa. Dobór odpowiedniego oświetlenia w takich sytuacjach nie zawsze jest prostą sprawą.

Dobrze będzie, by decyzje w tym zakresie podejmowały osoby kompetentne, chociażby specjaliści z zakresu BHP. Rola norm Godne odnotowania są modele opraw awaryjnych. Są one tak skonfigurowane, aby uruchamiały się wyłącznie w razie detekcji zagrożenia. Jeśli przykładowo w obiekcie działa system przeciwpożarowy, to po uruchomieniu alarmu oprawy tego typu zaczną działać. Często posiadają one autonomiczne zasilanie bateryjne, co jest podyktowane tym, że powinny pracować również wtedy, kiedy prąd w obiekcie zostanie odcięty. Takie oświetlenie ewakuacyjne jest w praktyce bardzo efektywne. Oprawy takie mogą być oferowane w sprzedaży pojedynczo lub w większych zestawach. Zawsze należy zainstalować ilość odpowiadającą potrzebom danej lokalizacji. Wszelkie detale związane z działaniem i specyfikacja tego typu opraw są oczywiście ściśle regulowane przez normy. Można się z nimi łatwo zapoznać za pośrednictwem internetu, ale także w odpowiednich urzędach spełniających nadzór w tym zakresie. Producenci oświetlenia ewakuacyjnego zazwyczaj dokładają starań, by oferowany przez nich sprzęt spełniał wszelkie wymagania, dlatego nabywając go u uznanego sprzedawcy raczej nie powinno się mieć obaw związanych z jakością.

Oczywiście przy zakupie warto zażądać wglądu w dokumentację techniczną, jaka powinna potwierdzać właściwe parametry rozwiązań.